JEWEL انگشتر
همه
 • همه
 • انگشتر عقیق مردانه
 • انگشتر عقیق زنانه
 • انگشتر فیروزه مردانه
 • انگشتر فیروزه زنانه
nickls گردنبند
همه
 • همه
 • گردنبند عقیق زنانه
 • گردنبند فیروزه زنانه

dastband دستبند
همه
 • همه
 • دستبند فیروزه مردانه
 • دستبند فیروزه زنانه

ایرانشید مگ

فروشگاه ایرانشید (خورشید ایران) در موزه بزرگ خراسان در شهر مشهد واقع شده است و با بیش از ۱۲۰ نوع گوهر سنگ های ایران و جهان دارای بزرگترین نمایشگاه خصوصی و دائمی کشور می باشد. برخی از مهم ترین محصولات فروشگاه ایرانشید انگشتر فیروزه زنانه، انگشتر فیروزه مردانه، انگشتر عقیق مردانه، انگشتر عقیق زنانه، گردنبند فیروزه زنانه و ست و نیم ست فیروزه زنانه می باشند.