آدرس شرکت :مشهد ، محله سجاد، خیابان امین غربی، ساختمان آرسن، پلاک ۱۳، طبقه ۲، واحد ۴ – کد پستی 9187954535

فروشگاه:مشهد ، پارک کوهسنگی ، موزه بزرگ خراسان ، مجموعه نمایشگاهی گوهر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ایرانشید

مجموعه تولیدی و نمایشگاهی:توس ، بلوار شاهنامه بین هارونیه و آرامگاه فردوسی مجموعه گوهر شناسی و گوهر تراشی ایرانشید

شماره تماس: 37269502-051

شماره همراه : 09152156300