جهت ارتباط با تیم ایرانشید می توانید با استفاده از فرم زیر با ما در ارتباط باشید.

مجموعه فروشگاهی و نمایشگاهی شماره یک: مشهد ، پارک کوهسنگی ، موزه بزرگ خراسان ، مجموعه نمایشگاهی گوهر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ایرانشید
مجموعه تولیدی ، فروشگاهی و نمایشگاهی شماره دو: توس ، بلوار شاهنامه بین هارونیه و آرامگاه فردوسی مجموعه گوهر شناسی و گوهر تراشی ایرانشید

شماره تماس: 37269502-051

شماره همراه : 09152156300