سنگ شاه مقصود

سنگ شاه مقصود و تفاوت آن با زبرجد

سنگ شاه مقصود سنگ شاه مقصود از گروه سنگ‌های سرپانتین است. مهمترین معادن سنگ‌های سرپانتین در قسمت غربی زیارتگاه امامزاده شاه مقصود قرار...

ادامه مطلب

تاریخچه زیور آلات و جواهرات با سنگ های قیمتی

بر اساس شواهد باقی مانده در "شهر سوخته" ساکنان فلات ایران از ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح با استفاده از دانه و مهره های رنگی به ساختن زیو...

ادامه مطلب