ویژگی های الماس

ویژگی های سنگ الماس و معرفی برخی از انواع آن

در این مقاله از ایرانشید قصد داریم الماس ، این سنگ با ارزش و قیمتی را به همراه ویژگی ها و انواع آن و معروفترین الماس های جهان را به شما...

ادامه مطلب

مروارید و انواع آن در طبیعت

مروارید سیاه ،مروارید آکویا و مروارید تاهینی

مروارید چیست؟ مروارید یکی از سنگ های آلی است که داخل صدف های دریایی به ویژه خوراکی و صدف مادر شکل می گیرد.در این مقاله سعی داریم 3 نوع...

ادامه مطلب

صدف گوهر سنگ آلی

۴ سنگ با قیمت بالا که از جانوارن و گیاهان بدست می آیند

سنگ های آلی به سنگ هایی که از جانوان و گیاهان بدست می آیند سنگ های آلی یا گوهر های آلی می گویند. منشاء پیدایش سنگ های آلی گیاهان و جا...

ادامه مطلب

سنگ های قیمتی ایران و جهان

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ایران

برخی از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ایران وجهان سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی سنگ در بین انسان ها اهمیت بسیار زیادی داشته است انسان های گذش...

ادامه مطلب